Kundalini yoga torsdag

Starter 9. januar

Tid: Torsdag kl. 17.00-18.30. Oppstart i uke 2, fri i uker 8, 15 og 16.

Lærer: Monica Isabell

Sted: Farmayoga

Pris: 9 uker (uke 2-tom uke 11) KR. 1800,-
        10 uker (fra uke 14 med pause i påskeuken) kr. 2000,-
        19 uker KR. 3800,-

        Betaling kan deles opp etter avtale

Kundalini Yoga er en spennende og variert yogaform. Den kalles også for yogaen for bevissthet. KundaliniYoga er opprinnelsen til det vi i dag kjenner til som medisinsk yoga. Gjennom kraftfulle og varierte yogiske teknikker, jobber vi på mange plan samtidig.

I løpet av dette kurset, vil du bli kjent med de ulike elementene brukt innen KundaliniYoga. Du vil blant annet bli kjent med ulike yogasett og pusteteknikker (pranayam), kroppslåser, mantraer (chanting), varierte typer meditasjoner (både med og uten mantraer), bruk av øyefokus (dhrist) og mudraer (håndstillinger).

Hver time har en fast struktur og eget tema; med oppvarming/ulike pusteteknikker, et yogasett (kriya), avspenning og til sist en gitt meditasjon. Timen vil passe for alle kropper og alle aldre, da vi tilpasser det meste. Mitt håp er at du i løpet av kurset vil oppnå å kunne lande godt i deg selv. Vende fokus innover i hva som foregår på innsiden av deg selv og å kunne utvide dette indre rommet. Gjennom å praktisere KundaliniYoga over tid, vil du kunne oppleve å føle deg roligere og stå mer støtt i deg selv.

Påmelding til kurset betales via Vipps til Farmayoga AS på dette nummeret: 556093. Påmeldinger må merkes med kursets navn og dag. Bindende påmelding.