Kundalini yoga torsdag

Starter 27. august

Tid: Torsdag kl. 17.00-18.30. Oppstart i uke 35

Lærer: Monica Isabell

Sted: Farmayoga

Kursrekken strekker seg over perioden uke 35-50 og koster kr. 3000,- Om ønskelig kan beløpet  deles opp etter avtale med lærer. Opphold i uke 40.

Alternativ 2: uke 35-43 = kr. 1600,-

Alternativ 3: uke 44-50 = 1400,-

Dette er timer der vi jobber inn i kroppens ulike subtile energisystemer, som
chakraer, nadier (kroppens «nervesystem») og pranayama (pust). Gjennom å
praktisere ulike yogiske verktøy og hjelpemidler, kan vi komme i kontakt med vår ubegrensede kreative kraft (kundalini).


På disse timene vil jobbe med ulike pusteteknikker og får erfare hvordan
chanting (bruk av mantraer) kan hjelpe oss komme i en mer meditativ tilstand.
Fokus i disse timene er å rette oppmerksomheten innover i oss selv. Timene
avsluttes med guidet avspenning og meditasjon.


Gjenkjennbare og velkjente yogaøvelser- en time som passer alle.

Påmelding til kurset betales via Vipps til Farmayoga AS på dette nummeret: 556093. Påmeldinger må merkes med kursets navn og dag. Bindende påmelding.